Thứ bảy,13/04/2024
CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024

Ban giám hiệu

Quản Trị 12/11/2017 Lượt xem:150

Trần Đình Thời
Phòng ban: Ban Giám Hiệu
Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại:0914309609
Email: thoitqd@gmail.com
Thông tin thêm: Giáo viên Toán

Trần Văn Lực
Phòng ban: Ban Giám Hiệu
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Công đoàn
Điện thoại: 0962472994
Email: tranvanluc28@gmail.com
Thông tin thêm: Giáo viên Vật lý

Võ Thị Hoàng Yến
Phòng ban: Ban Giám Hiệu
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn
Điện thoại: 0983432378
Email: hoangyentqd@gmail.com
Thông tin thêm: Giáo viên Tiếng Anh

2018-04-03T11:08:01+00:00