CHIA SẺ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ BÌNH ĐỊNH

thcstranquangdieu 09/01/2020 Lượt xem: 76

TU-CV-843-2020- Trang thông tin điện tử đảng bộ Bình Định Địa chỉ trang thông tin điện tử của đảng bộ Bình Định là: wwwbinhdinhdc vn Mục đích: Để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết tham gia đọc, tìm hiểu, chia ẻ các thông tin cần thiết trên Trang thông tin điện tử Đảng bộ

Kế hoạch kiểm tra giám sát của chi bộ năm 2018

Quản Trị 31/03/2018 Lượt xem: 114

CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2018 CỦA CHI BỘ TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG DIỆU &nb p; Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng ản Việt Nam; Căn cứ Quyết định ố 30-QĐ/TW, ngày 26/07/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về việc thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám át và kỷ luật Đảng; Căn cứ chương trình kiểm tra, giám át năm 2018 của Đảng ủy, Ủy Ban

53/2012/TT-BGDĐT Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử

Quản Trị 27/11/2017 Lượt xem: 67

Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, ử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại ở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ ở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Thông tư 53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông