Thứ hai,25/09/2023
CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024

CHIA SẺ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ BÌNH ĐỊNH

thcstranquangdieu 09/01/2020 Lượt xem:50

TU-CV-843-2020- Trang thông tin điện tử đảng bộ Bình Định

Địa chỉ trang thông tin điện tử của đảng bộ Bình Định là: www.binhdinh.dcs.vn
Mục đích: Để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết tham gia đọc, tìm hiểu, chia sẻ các thông tin cần thiết trên Trang thông tin điện tử Đảng bộ Tỉnh

2020-01-09T09:00:04+00:00