Thứ bảy,13/04/2024
CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024

Thông báo về kế hoạch kiểm tra HKI- năm học 2019-2020

thcstranquangdieu 25/11/2019 Lượt xem:98

    THÔNG BÁO

1. Giáo viên bộ môn rà soát kế hoạch dạy học, số lần kiểm tra (Cột điểm), đánh giá xếp loại học sinh trung học theo công văn 129 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định cho đảm bảo chính xác.
2. Điểm danh, cập nhật điểm thành phần vào phần mềm VNEDU đúng thời gian quy định theo KH kiểm tra.
3. Các tổ, nhóm bộ môn họp thống nhất nội dung đề cương ôn tập học kỳ I cho học sinh phổ biến cho HS trong tuần 15; ra ma trận, đề kiểm tra, đáp án biểu điểm (Đối với các môn trường ra đề). Phạm vi, nội dung đề: bao gồm nội dung chương trình HKI tính đến thời điểm kiểm tra.
– Yêu cầu đối với đề kiểm tra:
+ Đối với các môn: Lịch sử; Địa lí, GDCD khối 6,7,8,9 (40% trắc nghiệm, 60% tự luận).
+ Đối với các môn: Vật lí, Sinh, Hóa, Tin, Công nghệ khối 6,7,8,9 (60% trắc nghiệm, 40% tự luận).
– Cấu trúc đề kiểm tra và đáp án phải theo đúng mẫu quy định (https://thcstranquangdieu.giaoducquynhon.edu.vn/chuyen-muc/thong-bao/), font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13.
– Mỗi GVBM (các trường ra đề) ra 01 đề. Đối với môn chỉ có 01 GV dạy một khối, yêu cầu ra 02 đề.
– Thời gian nộp đề từ 28/1102/12/2019 bằng bản mềm (Gmail) và bằng bản cứng có ký tên ở dưới góc phải của đề, cụ thể như sau:
+ Nộp cho thầy Lực (Các bộ môn khối 7,8,9 trừ môn Vật lí) qua Gmail (tranvanluc28@gmail.com)
+ Nộp cho cô Yến (Các bộ môn khối 6 và môn Vật lí khối 7,8) qua Gmail (hoangyentqd@gmail.com)
4. Các bộ môn không thi tập trung: Tiếng Anh (phần thi nói), Công nghệ, Tin học (Lý thuyết và thực hành), Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, GDCD, giáo viên bộ môn thống nhất nội dung kiểm tra trong nhóm (chung 01 đề/môn/khối lớp) tự tổ chức kiểm tra theo tiết học ở tuần 17, 18 (từ ngày 09/12 đến ngày 21/12/2019) và cập nhật điểm kịp thời vào phần mềm VNEDU.
Lưu ý: GVBM ra đề phải tự chịu trách nhiệm nếu ra đề không đúng ma trận, nội dung không có trong đề cương ôn tập hoặc ra đề sai…

HIỆU TRƯỞNG

2019-11-25T10:40:31+00:00